Wettelijke betalingstermijnen

De laatste jaren is het een trend dat vooral grote bedrijven hun betalingstermijnen naar hun leveranciers oprekken. Vooral MKB ondernemingen zijn hier het slachtoffer van. Dat was een van de redenen dat op 16 maart 2013 een nieuwe wetgeving van kracht is geworden. Deze regelgeving is een steun in de rug van leveranciers en laat afnemers hopelijk beseffen dat zij wettelijk forse financiële risico’s lopen als zij de betalingstermijnen oprekken of te laat betalen.

In de regelgeving is een standaard betalingstermijn van 30 dagen vastgelegd voor contracten afgesloten na 16 maart 2013 (art 119a van het Burgerlijk Wetboek Boek 6). Een termijn tot maximaal 60 dagen mag worden afgesproken. Langer dan 60 dagen mag alleen worden afgesproken als dit uitdrukkelijk niet onredelijk of in het nadeel van de leverancier is. Ofwel als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. De betalende partij zal met een erg goed verhaal moeten komen om af te mogen wijken van het maximum van 60 dagen. Sterker nog, de betalende partij loopt een risico als de leverancier door de afgedwongen lange betalingstermijnen of door late betalingen in financiële problemen komt. In het ergste geval zal bij faillissement de curator de wettelijke mogelijkheden aangrijpen rente en boetes te eisen.

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn hiermee nu wettelijk vastgelegd. Voorheen stond in de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

  • Als u contractueel niets vastlegt moet de factuur binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur worden betaald.
  • In de overeenkomst mag een langere betalingstermijn tot max. 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden
Uiterlijk 30 dagen na ontvangst (door overheden) van de factuur moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Geen of te late betaling?
Betaald uw tegenpartij de factuur niet of te laat ? Dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Hebt u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening dat afhankelijk is van het totale bedrag. Zie hiervoor o.a. www.rechtspraak.nl bij buiten rechterlijke incassokosten . Het minimum bedrag is € 40. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

In Europees verband
Richtlijn 2011/7/EU vereist dat facturen van bedrijven onderling binnen 60 dagen worden betaald.
Tenzij ondernemers op redelijke gronden een langere termijn afspreken.
Is contractueel niets vastgelegd dan geldt de 30 dagen termijn.
Overheden moeten binnen 30 dagen betalen.
De schuldeiser heeft recht op rente na het verstrijken van de betalingstermijn. En de schuldeiser kan ook een schadeloosstelling krijgen voor de incassokosten.
Overheden zijn verplicht om facturen binnen 30 dagen te betalen. Heeft een overheid betalingsachterstand dan mag een schuldeiser rente in rekening brengen.

 

Er zijn 3 consularissen met expertise op het gebied van FI: Financiën, Administratieve organisatie & ICT