Wat als u iets overkomt ?

Het Consularis Continuïteit Waarborg Plan.

Hebt u de zaken goed geregeld voor het geval u iets overkomt? 
Niemand is onmisbaar. We roepen het vaak, maar geldt dat ook voor de DGA of andere leidinggevenden? De vraag “wat als mij iets overkomt?” wordt weleens gesteld , maar het antwoord wordt vaak naar volgend jaar geschoven en het jaar daarop etc…..

In de praktijk blijkt de DGA vaak wel onmisbaar te zijn! Dat omdat een aantal zaken bij tijdelijk, of nog erger definitief, wegvallen niet goed zijn geregeld. Denk daarbij aan praktische zaken zoals betalingsverkeer, tekenbevoegdheid, wachtwoorden, mondelinge afspraken en al die zaken die de DGA altijd persoonlijk regelde. Maar ook wie heeft de feitelijke zeggenschap en wie kan de DGA rechtmatig en doeltreffend vervangen? Hoe zit het met de aandeelhouderssituatie na een onverhoopt overlijden? Zijn er (levens)testamenten, zijn er aandeelhoudersovereenkomsten of familiestatuten?

Gestructureerd en geactualiseerd Continuïteitsplan nodig
De Consularis heeft een systematiek ontwikkeld waarbij samen met u voor een aantal mogelijke situaties een inventarisatie wordt gemaakt van wat wel of niet is geregeld. Wat de gewenste situatie is en welke maatregelen genomen moeten worden. Daaruit kunnen acties volgen binnen het bedrijf en op juridisch, financieel en fiscaal gebied.Daarvoor kunnen uw gebruikelijke adviseurs zoals de notaris of accountant ingeschakeld worden. Uw Consularis houdt daarbij de regie zodat er een integraal plan komt te liggen. Verstandig is om zo’n plan elke 1 á 2 jaar weer te actualiseren. U heeft per slot van rekening een bijzondere verantwoordelijkheid naar uw gezin, werknemers en alle andere betrokkenen rond uw bedrijf!

Er zijn 6 consularissen met expertise op het gebied van RC: Reorganisatie & Crisismanagement

Andere thema's van

 • Waarom ik Consularis ben.

  SB: Strategie & Beleid,

  Consularis zijn is een prachtig vak en stichting De Consularis vormt een krachtig netwerk van inspirerende collega’s.

  Lees meer
 • Bedrijfsgeheimen beter beschermd

  HR: HRM / Personeel & Organisatie,

  Vanaf 23 oktober 2018 is de nieuwe wet bescherming bedrijfsgeheimen (WWB) van kracht.

  Lees meer
 • Succesvol vernieuwen door “open-innovatie”

  IP: Innovatie & Productontwikkeling,

  “Open-innovatie” door samenwerking met andere bedrijven helpt om innovatie sneller en succesvoller te realiseren.

  Lees meer