Succesvol vernieuwen door “open-innovatie”

 

De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat zorgt voor onzekerheid, maar biedt ook kansen aan organisaties die zich snel kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit. Innovatie is noodzakelijk, mits doortastend uitgevoerd

Zo stelt de Deloitte Commissarissen Survey “Innovatie in een cruciale rol”
In dit onderzoek naar de rol van Commissarissen bij innovatie door het bekende accountantskantoor wordt het belang van een “open-innovatie” benadering breed onderschreven.
“Door de kortere levenscycli van producten en de groeiende behoefte aan specialistische kennis hebben partnerships de toekomst.”
Samenwerking met MKB-bedrijven en andere partijen wordt door de Raden van Commissarissen van grote bedrijven van groot belang geacht blijkt uit het onderzoek.

Ook voor MKB ondernemingen is die open-innovatie benadering belangrijk. Samenwerken met collega MKB bedrijven, grotere ondernemingen en kennisinstellingen zorgt, dat je beter en sneller kunt innoveren.
AM Coatings werkte bijvoorbeeld nauw samen met chemieconcern Nuplex bij het productierijp maken van haar anti-microbiële coating technologie. Het zorgde niet alleen voor een snellere marktintroductie, maar ook voor een lagere productiekostprijs.

Samenwerken bij innovatie is echter niet eenvoudig. Het leidt tot belangrijke nieuwe vraagstukken, waar u als ondernemer beslissingen over moet nemen: Hoe ga ik om met vertrouwelijkheid en met intellectueel eigendom (IP). Moeten er contracten komen, en zo ja, waarover en wanneer, en hoe zorg ik ervoor dat de samenwerking effectief is en niet verzand in eindeloze besprekingen.

Veel MKB ondernemers zijn daardoor huiverig, zeker als om samenwerking met grote bedrijven gaat die eigen juristen, innovatiemanagers en veel meer geld en macht hebben.
Jammer, want tal van onderzoeken hebben immers aangetoond dat “open-innovatie” leidt tot succesvoller en sneller innoveren, met name voor MKB ondernemingen met een beperkte eigen ontwikkel-capaciteit.

Consularissen met veel ervaring op het gebied van innovatie en samenwerking kunnen u helpen om te starten met open-innovatie. Omdat het bij innovatie gaat over nieuwe onbekende terreinen, is het goed om met een ervaren collega
te kunnen sparren.
Bovendien versterkt de Consularis de open-innovatie benadering ook omdat hij als relatieve buitenstaander andere inzichten heeft en andere partijen kent om mogelijk mee samen te werken.

 

Er zijn 8 consularissen met expertise op het gebied van IP: Innovatie & Productontwikkeling

Andere thema's van

 • Waarom ik Consularis ben.

  SB: Strategie & Beleid,

  Consularis zijn is een prachtig vak en stichting De Consularis vormt een krachtig netwerk van inspirerende collega’s.

  Lees meer
 • Bedrijfsgeheimen beter beschermd

  HR: HRM / Personeel & Organisatie,

  Vanaf 23 oktober 2018 is de nieuwe wet bescherming bedrijfsgeheimen (WWB) van kracht.

  Lees meer
 • Wat als u iets overkomt ?

  RC: Reorganisatie & Crisismanagement,

  De vraag “wat als mij iets overkomt?” wordt soms gesteld. Maar het antwoord wordt naar volgend jaar geschoven en het jaar daarop etc.…….Tot het je treft.

  Lees meer