Succession®, de geïntegreerde aanpak voor bedrijfsopvolging van de Consularis

Nederland telt ruim 2 miljoen bedrijven. Het MKB (tot 250 medewerkers) neemt hiervan ruim
95% voor zijn rekening.

Naar verwachting zullen circa 80.000 MKB-ondernemers binnen tien jaar hun opvolging moeten regelen. Een complex vraagstuk, dat het hart van de onderneming raakt. Vooral ook, omdat de ondernemer of DGA  heel nauw verbonden is met zijn bedrijf.

Stichting De Consularis bestaat uit ervaren en door de praktijk gevormde experts die ondernemers adviseren en ondersteunen bij bedrijfsopvolging door middel van een innoverende aanpak: Succession. Deze aanpak is erop gericht om, organisatorische, emotionele, financiële en andere aspecten met elkaar in balans te brengen. Alle partijen moeten de bedrijfsoverdracht bevredigend kunnen afronden én de onderneming moet succesvol verder gaan.

Bedrijfsopvolging: een complex vraagstuk
Voorheen lag bij bedrijfsoverdracht de focus vooral op de opvolging van vader op zoon / dochter of eventueel een ander (naast) familielid. De laatste tijd is dit veel minder vanzelfsprekend en wordt de DGA geconfronteerd met allerlei nieuwe vragen.

 • Wat wil ik als ondernemer met de toekomst van mijn bedrijf?
 • Moet ik het eigendom van ons bedrijf in de familie houden en op zoek gaan naar een nieuwe directeur in loondienst?
 • Is mijn management in staat om het bedrijf over te nemen?
 • Hoe vind ik een geschikte opvolger buiten het bedrijf?
 • Verkoop ik mijn bedrijf aan een andere partij?
 • Wat betekent verkoop voor de toekomst van mijn bedrijf?
 • Wat betekent de overdracht voor mijzelf?

Overdrachtsproblemen
Uit onderzoeken blijkt, dat overdrachtsproblemen zeer belangrijke oorzaken zijn van faillissementen. Ook blijkt dat meer dan de helft van alle overnames niet succesvol zijn of zelfs volledig mislukken. Menig voormalig DGA geeft achteraf toe, vaak met enige schroom, ontevreden te zijn met de gang van zaken na de overdracht. Twee oorzaken liggen hieraan ten grondslag.

Oorzaken niet-succesvolle bedrijfsoverdracht: 
1. adviseurs focussen zich vaak te eenzijdig op de ‘harde kant’, juridische en financiële aspecten, terwijl de ‘zachte kant’, de meer emotionele aspecten, evenzeer meespelen. De DGA wil zijn ‘kind’ in goede handen achterlaten.
2. de focus ligt vaak sterk op korte termijn acties, die gericht zijn op het zo snel mogelijk rijp maken van de verkoop van de onderneming. Juist een langetermijnvisie, met oog voor continuïteit, groei en innovatie, is cruciaal is voor het heden en de toekomst. Want daarin schuilen de ‘strategische groeipotentie’ en de werkelijke waarde van het bedrijf.

De innovatieve totaalaanpak van de Consularis
De Stichting De Consularis bestaat uit experts op het gebied van bedrijfsoverdracht. Veel Consularissen zijn direct betrokken geweest bij één of meer overdrachtssituaties. Ze hebben zelf hun bedrijf verkocht, hebben bedrijven van DGA’s overgenomen of zijn als manager ooit overgenomen. Ook hebben ze, als adviseur of begeleider, DGA’s ondersteund bij opvolging.

Succession
Stichting De Consularis hanteert een innoverende aanpak die ontwikkeld is op basis van de gezamenlijke ervaring van die experts. We noemen die aanpak: Succession. Het Succession traject start met vaststellen welke Consularis, vanuit zijn achtergrond, het meest geschikt is om de DGA te ondersteunen. Vervolgens de belangrijke Onderzoeksfase:

 • Vast stellen wat de wensen van de ondernemer en de onderneming zijn.
 • De analyse over de gewenste opvolger en de daaruit volgende profielschets
 • Keuze voor overdracht leiding en/of overdracht eigendom.
 • Inzicht van mogelijkheden en randvoorwaarden van de opvolging.
 • Inzichtelijk maken of de opvolging los kan staan van bedrijfsoverdracht.
 • Een advies aan de ondernemer hoe het gehele traject vorm te geven.
 • Interne- en externe communicatie rondom de opvolging.
 • Het gezamenlijk maken van een planning.
 • Opstellen van een opvolging actieplan.
 • Begeleiden van het gehele traject

Eigen netwerk
In veel gevallen kan gebruik gemaakt worden van het bestaande netwerk van adviseurs, zoals de eigen accountant, advocaat en fiscalist. Het Succession concept vraagt wel om samenwerking tussen die partijen. De Consularis is uitstekend in staat zijn coachende rol te combineren met de rol van coördinator van dit proces.

Deze resultaten vormen de basis voor het bepalen van de positie van de DGA en de randvoorwaarden voor overdracht en opvolging. De Consularis begeleidt de DGA daarbij.

Plan van aanpak
Het startonderzoek eindigt met een plan van aanpak voor het opvolgingsvraagstuk. Bij de uitvoering daarvan staat de Consularis de DGA terzijde. Zo kan de Consularis de coördinatie van de verschillende adviseurs die bij de opvolging een rol spelen op zich nemen.

De taak van de Consularis krijgt na de feitelijke overdracht een vervolg. Juist in de periode na de ‘match’, als de meeste adviseurs denken ‘de klus is geklaard en onze rekening betaald’, dreigt het gevaar van mislukking of (emotionele) schade.

Ook als wordt gekozen voor onmiddellijke en volledige overdracht van het eigendom, blijft de DGA meestal nog een periode betrokken bij het bedrijf. Maar in een andere rol: niet die van baas, maar van adviseur.

DGA als adviseur
De rol van adviseur past de DGA van nature meestal niet zo goed. De DGA wordt geconfronteerd wordt met zijn opvolger, een ‘vreemde vogel in een nieuw nest’. Hoe zorgvuldig deze opvolger ook is gekozen en hoe competent hij/zij ook is, de ervaring leert dat deze overgangssituatie nogal eens tot problemen en frustraties leidt.

Kapitein en loods
Twee kapiteins op één schip werkt niet. De oude DGA moet loods worden, wel meedenken, niet meesturen. De nieuwe kapitein moet in deze periode ervaren hoe hij het schip optimaal door nieuwe en soms woelige wateren stuurt, met zijn eigen ambitie en talent én met hulp en kennis van de ervaren loods.

Nieuw perspectief
Vooral in deze periode wordt de meerwaarde van een Consularis duidelijk. Opvolging is geen afronding, maar een start. De overgangsfase biedt ruimte voor nieuw bloed, nieuwe inzichten en ideeën. De Consularis verbindt deze nieuwe aspecten met de kwaliteiten van de DGA en de potentie van de onderneming, waardoor echte waardevermeerdering ontstaat. Worden die kansen optimaal benut, dan profiteert daarvan de DGA, maar ook de opvolger(s) en de onderneming, die in een nieuw perspectief verdergaat.

Tot slot
Opvolging kost tijd. Vaststellen van de wensen, keuzes en mogelijkheden van de DGA.
Veel noodzakelijke aandacht voor de emotionele kant van de opvolging.

Bovenstaande maakt duidelijke dat Succession een uitermate belangrijk onderwerp is. De
tijdklok loopt voor vele ondernemers. Wat is uw voorgenomen actie op dit vlak?

Neem vrijblijvend contact op met Stichting de Consularis ( https://consularis.eu/contact/) of
benader rechtstreeks via de website één van de consularissen.(www.consularis.eu) voor een
kennismakingsgesprek.

Er zijn 6 consularissen met expertise op het gebied van BO: Bedrijfsopvolging & -overname

Andere thema's van

 • Meer verdienen aan klanten

  SM: Sales & Marketing,

  Tevreden klanten kopen meer, betalen beter en zijn je beste ambassadeurs. Maar hoe krijg je tevreden klanten?

  Lees meer
 • Meer doen voor je huidige klanten

  SM: Sales & Marketing,

  Veel bedrijven richten zich vooral op nieuwe klanten, terwijl méér verkopen aan je bestaande klanten makkelijker, en winstgevender is.

  Lees meer