Consularis in de praktijk

Als ondernemer met LEF ben je eindverantwoordelijk, ook als het gaat om zaken waar je minder ervaring mee hebt of waar je interesse en focus gewoon niet liggen. Sparren met een Consularis, die zelf aan den lijve heeft gevoeld wat het is om elke dag paraat te staan, helpt.

Consularissen zijn collega-ondernemers met een brede ervaring en een luisterend oor voor jouw specifieke vragen. Het zijn net als jij generalisten, door schade en schande wijs geworden. Zij hebben daarnaast in de loop der jaren ook hun specialismen opgebouwd, terreinen waarop ze veel kennis en ervaring hebben opgedaan.

Hieronder tref je korte artikelen, waarin Consularissen hun ervaring over specifieke thema’s delen. Met het keuzemenu
kun je een selectie maken naar specialisme.

De specialismen

 • BO: Bedrijfsopvolging & -overname
 • EX: Export / Internationalisering
 • FI: Financiën, Administratieve organisatie & ICT
 • GO
 • GO Governance
 • HR: HRM / Personeel & Organisatie
 • IP: Innovatie & Productontwikkeling
 • PL: Productie, Logistiek & Huisvesting
 • RC: Reorganisatie & Crisismanagement
 • SB: Strategie & Beleid
 • SM: Sales & Marketing

De vraag “wat als mij iets overkomt?” wordt soms gesteld. Maar het antwoord wordt naar volgend jaar geschoven en het jaar daarop etc.…….Tot het je treft.

Lees verder

M.n. grote bedrijven hanteren lange betalingstermijnen naar hun leveranciers. Weet u echter dat er sinds 2013 wetgeving is die dit beperkt.

Lees verder