Thema's

Als ondernemer ben je eindverantwoordelijk, ook als het gaat om zaken waar je minder ervaring mee hebt of waar je interesse en focus gewoon niet liggen. Sparren met een Consularis, die zelf aan den lijve heeft gevoeld wat het is om elke dag paraat te staan, helpt.

Consularissen zijn collega-ondernemers met een brede ervaring en een luisterend oor voor jouw specifieke vragen. Het zijn net als jij generalisten, maar hebben daarnaast in de loop der jaren ook hun specialismen opgebouwd, terreinen waarop ze veel kennis en ervaring hebben.

Hieronder tref je tref je korte artikelen, waarin Consularissen hun ervaring over specifieke thema’s delen. Met het keuzemenu kun je een selectie maken naar specialisme.

De specialismen

  • BO: Bedrijfsopvolging & -overname
  • EX: Export / Internationalisering
  • FI: Financiën, Administratieve organisatie & ICT
  • HR: HRM / Personeel & Organisatie
  • IP: Innovatie & Productontwikkeling
  • PL: Productie, Logistiek en Huisvesting
  • RC: Reorganisatie & Crisismanagement
  • SB: Strategie & Beleid
  • SM: Sales & Marketing

M.n. grote bedrijven hanteren lange betalingstermijnen naar hun leveranciers. Weet u echter dat er sinds 2013 wetgeving is die dit beperkt.

Lees verder