Bedrijfsgeheimen beter beschermd

Vanaf 23 oktober 2018 is de nieuwe wet bescherming bedrijfsgeheimen (WWB) van kracht

Mr. Daniël Maats, arbeidsrechtadvocaat bij
BvdV Advocaten en Belastingadviseurs uit Utrecht
schreef er een interessant artikel in relatie tot het geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomsten.
Dit artikel willen we graag met u delen.

Bedrijfsgeheimen beter beschermd; let op geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomst!

31 – 10 – 2018 • Daniël Maats

Voor veel ondernemers is bescherming van hunbedrijfsgeheimen essentieel voor het voortbestaan van de onderneming. Daarom is in veel
arbeidsovereenkomsten wel een soort van geheimhoudingsbeding opgenomen. Maar heel vaak geven die afspraken onvoldoende bescherming.
De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WEB) geeft ondernemers meer mogelijkheden. Daarvoor moet de ondernemer wel aan de slag.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De Nederlandse Wet bescherming bedrijfsgeheimen vindt zijn oorsprong in een Europese Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen, die in 2016 in werking is getreden. De lidstatenmoesten die richtlijn vervolgens in de in de nationale wetgeving vastleggen. Nederlandheeft dat gedaan met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 inwerking is getreden.

Welke informatie wordt beschermd?

Bedrijfsgeheimen, wat valt daar eigenlijk allemaal onder? De nieuwe regels zien op knowhow en bedrijfsinformatie die niet algemeen bekend zijn. Om beschermd te worden,is het volgende nodig:

 • De informatie moet geheim zijn en dus in het geheel of in de juiste samenstelling en ordening in delen, niet algemeen bekend zijn of gemakkelijk toegankelijk zijn voor deskundigen;
 • De informatie moet (potentieel) handelswaarde bezitten, omdat het geheim is;
 • De ondernemer moet, afhankelijk van de omstandigheden, redelijke maatregelen hebben getroffen om de informatie geheim te houden;

Waartegen worden bedrijfsgeheimen beschermd?

Is vastgesteld dat het gaat om bedrijfsgeheimen, dan krijgt de rechtmatige eigenaar van die informatie diverse voordelen. Het verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van de bedrijfsgeheimen door anderen die geen rechthebbende zijn, is daarmee automatisch onrechtmatig.
De rechthebbende ondernemer kan de rechter vragen om te verbieden dat met het bedrijfsgeheim producten worden gemaakt of op de markt worden gebracht. Ook kan de rechter opdragen om onrechtmatige producten te laten terugroepen of vernietigen. Last but not least kan natuurlijk een schadevergoeding worden gevorderd, voor de schade die als gevolg van het onrechtmatige gedrag is toegebracht. Een klokkenluider kan echter niet worden beperkt worden om bedrijfsgeheimen naar buiten te brengen mei een beroep op de WBB, als het gaat om wangedrag, fouten of illegale activiteiten, als dat is gedaan met het oog op de bescherming van het algemeen belang. Datzelfde geldt voor openbaringen door journalisten.

Andere voordelen WBB

De WBB voorziet ook in een ander probleem dat de ondernemer van wie bedrijfsgeheimen zijn uitgelekt voorheen had. Als die ondernemer genoodzaakt was omeen procedure te starten, dan moesten die geheimen alsnog prijsgegeven worden om het onrechtmatige gebruik aan te tonen. De rechter kan bepalen dat de procedure achter gesloten deuren plaatsvindt.Net als bij procedures over intellectueel eigendom kunnen verliezende partijen in procedures over schending van bedrijfsgeheimen in de volledige proceskosten veroordeeld worden. Dat kan eenflinke kostenpost opleveren voor de onrechtmatige gebruiker van bedrijfsgeheimen en beperkt de schade aan de kant van de ondernemer.

Tips

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is een grote stap voorwaarts. Het biedt werkgevers goede mogelijkheden om onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen aan te pakken. Maarde ondernemer moet wel aan de slag:

 • Neem het standaard geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst onder de loep en ga na of die de gewenste informatie op een juiste manier beschermd. Het is verstandig om expliciet op te nemen welke informatie in ieder geval geheim gehouden moet worden door de werknemer;
 • Zorg ervoor dat de te beschermen informatie niet door werknemers ingezien en/ofgekopieerd kan worden, als die daarover voor het uitvoeren van het werk niet hoeft te beschikken;
 • Onderzoek of de bedrijfsinformatie technisch voldoende is beschermd, bijvoorbeeld door beveiliging van computers en servers enhet juist wachtwoordbeleid;
 • Let op bij het sluiten van een beëindigings- overeenkomst. Het moet duidelijk zijn dat een afgesproken geheimhoudingsbeding ook na het einde van de arbeidsovereenkomst van kracht Als er geen geheimhoudingsbeding is, kan dat alsnog worden afgesproken in een beëindigingsovereenkomst;
 • Neem ook in handelscontracten en bij gesprekken over samenwerkingen of overnames geheimhoudings- afspraken op.

Heb je vragen over hoe jij je bedrijfsgeheimen het beste kan beschermen, neem dan vrijblijvend contact met BvdV.

Daniël Maats

Er zijn 5 consularissen met expertise op het gebied van HR: HRM / Personeel & Organisatie

Andere thema's van

 • Waarom ik Consularis ben.

  SB: Strategie & Beleid,

  Consularis zijn is een prachtig vak en stichting De Consularis vormt een krachtig netwerk van inspirerende collega’s.

  Lees meer
 • Succesvol vernieuwen door “open-innovatie”

  IP: Innovatie & Productontwikkeling,

  “Open-innovatie” door samenwerking met andere bedrijven helpt om innovatie sneller en succesvoller te realiseren.

  Lees meer
 • Wat als u iets overkomt ?

  RC: Reorganisatie & Crisismanagement,

  De vraag “wat als mij iets overkomt?” wordt soms gesteld. Maar het antwoord wordt naar volgend jaar geschoven en het jaar daarop etc.…….Tot het je treft.

  Lees meer