Bedrijf willen verkopen, eerst verkoopklaar maken

Ondernemers die hun bedrijf strategisch verkoopklaar maken, hebben veel meer kans op een succesvolle verkoop.

Verkoopklaar maken betekent het verhogen van de verkoopprijs door het creëren van een maximale ondernemingswaarde tot aan het gewenste moment van verkoop. Indien u uw bedrijf nu of op termijn wilt verkopen en daarom de activiteiten en de aandelen wilt overdragen aan een derde partij of aan het management,
dan moet u eerst uw bedrijf verkoopklaar gaan maken.
Alle succesvolle bedrijfsoverdrachten hebben gemeen dat de verkopende ondernemer zich grondig voorbereidde door het opstellen van een exit-plan.

Exit-plan.
Wat is mijn bedrijf waard?. Dat is ongetwijfeld de eerste vraag bij de gedachte aan verkoop. Een goed exit-plan start met het Waarderingsrapport, van een deskundige bedrijfswaardeerder. Daarnaast de reden van verkoop, de samenstelling van uw verkoopteam en het opstellen van het stappenplan om in de komende periode concreet te sturen op de kengetallen die de bedrijfswaarde verhogen zoals vermeld in het waarderings- rapport. Houd de periode kort, bijv. 1,5 jaar met duidelijke milestones.
Het opstellen van het Bedrijfswaarderingsrapport en de begeleiding bij voorbereiden en uitvoeren van de verkoop zijn overigens twee afzonderlijke trajecten en kunnen worden uitgevoerd door verschillende partijen.

Waardebepaling.
De waarde van uw bedrijf wordt bedrijfseconomisch bepaald door 2 factoren; de vrije toekomstige geldstromen en het risicoprofiel. De toekomstige geldstromen worden voor de waardering contant gemaakt (verdisconteerd) tegen een rentevoet die gebaseerd is op het risicoprofiel van de onderneming. Door deze 2 factoren te verbeteren, oefent u direct invloed uit op de bedrijfswaarde.

Geldstromen.
Hoe hoger de vrije geldstromen, hoe hoger de waardering.
De vrije kasstromen kunt u op drie manieren verhogen en daarmee waarde creëren, namelijk door het optimaliseren van uw werkkapitaal, kostenbeheersing en  omzet verhoging.
In het stappenplan wordt bepaald op welke kengetallen, de waardedrijvers, te sturen waarmee de ondernemingswaarde wordt verhoogd.

Risicoprofiel.
Hoe hoger het ingeschatte risico, hoe lager de koper uw bedrijf zal waarderen. Indien u waarde wilt creëren, moet u dus uw risicoprofiel zien te verlagen. Risicoverlaging is daarom een belangrijk onderdeel van het stappenplan.
Voor MKB bedrijven is het BDO model een uitstekende, door veel professionals gebruikte, methode voor het bepalen van het risicoprofiel. Het risico wordt daarbij vastgesteld op basis van
8 elementen, waaronder bijvoorbeeld de afhankelijkheid van afnemers en van leveranciers. Elk element wordt daarbij getoetst aan een norm die wordt bepaald door de feitelijke cases van de Bedrijfswaardeerders. Door die praktijkgegevens blijft het BDO model voortdurend actueel.
Een goede inschatting van deze risico’s leidt niet alleen tot betere kennis van de waarde van uw bedrijf, maar ook tot het inzicht wat u kunt doen om ze te verlagen en zo  waarde te creëren.

Bedrijfswaarde versus prijs.
Het is goed om te weten dat er is een verschil is tussen de bedrijfswaarde en de prijs die voor een bedrijf wordt betaald.
De bedrijfswaarde is een bedrag dat de uitkomst is van een waarderingscalculatie om de bedrijfswaarde te bepalen. De prijs
is het bedrag dat de koper betaald en is de uitkomst van een onderhandelingsproces. Prijs en bedrijfswaarde zijn meestal niet gelijk aan elkaar.

Er zijn 6 consularissen met expertise op het gebied van BO: Bedrijfsopvolging & -overname