Als de omgeving waar je als organisatie in werkt verandert…..

Al 2 jaar onverwachte financiële tegenvallers. En geen goed gevoel over de resultaten van dit jaar. Als DGA heb je al van alles geprobeerd, maar nu wordt het langzamerhand toch wel erg benauwd. Kom eens praten…

Zo begint het vaak. En dan lezen, vragen stellen en vooral luisteren wat er aan de hand is. Financiële tegenvallers zijn immers een gevolg, geen oorzaak. Maar wat is de oorzaak?

We leven in een dynamische wereld, met snelle en ingrijpende veranderingen. Als organisatie moet je daarvoor open staan en daarop handelen. Zo snel mogelijk voordat het ècht crisis wordt en een ingrijpende reorganisatie noodzakelijk is.

Een paar eenvoudige vragen stellen helpt enorm:

  • Beantwoordt mijn dienst/product nog aan wat de klanten wensen?
  • Zijn mijn medewerkers in staat om zichzelf en de organisatie aan te passen?
  • Heb ik voldoende grip op mijn organisatie en krijg ik signalen als het verkeerd dreigt te gaan?
  • Wat zijn in mijn organisatie de Kritische Succes Factoren en heb ik inzicht daarin? Kortom: ben ik in control?

De rapportages van de boekhouding schieten daarin tekort. Te laat en gericht op verantwoording – niet op besturing. Het favoriete gezegde hierbij is “waar de boekhouding regeert, ontbreekt de visie”. Niet teveel tijd aan besteden dus.

Dus op zoek naar de (nieuwe!) Kritische Succes Factoren
van de organisatie.
Is dat nu misschien opeens bezetting geworden? Omdat de opbrengsten sterk kunnen variëren?
Zijn het de kosten misschien? Te hoog omdat er nieuwe intreders zijn gekomen en er “in de goede jaren” toch wat vet is bij gekomen?

Voor alle duidelijkheid: dat hoeft niet te leiden tot nieuwe, uitgebreide, rapportages! Met goed luisteren weet je snel genoeg, wat er aan de hand is. En ja, de medewerkers weten dat ook! Bedrijfsblindheid en loyaliteit kunnen hier problemen opleveren, maar “domme vragen” stellen, geeft vaak verrassende resultaten en snel inzicht.

De volgorde in aanpak is meestal:

  • Inventariseren (lezen, luisteren en vragen stellen)
  • Beheersing kosten (als het echt moet, geeft ook signaal)
  • Aanscherpen strategie (moet continue)
  • Aansluiten organisatiestructuur, bemensing en cultuur op nieuwe strategie
  • Planning & Control aanpassen.

Er zijn 6 consularissen met expertise op het gebied van RC: Reorganisatie & Crisismanagement