Aan de slag met een Raad van Advies

Presentatie project “Goed Bestuur in MKB familiebedrijven” Hogeschool Windesheim, Zwolle.
Tijdens het symposium Goed Bestuur in het MKB familiebedrijf presenteerde dr Ilse Matser van het lectoraat familiebedrijven de onderzoeksresultaten. Tijdens het symposium werd tevens het startsein gegeven voor het project ‘Stimuleren Raad van Advies MKB Familiebedrijf’. Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.windesheim.nl/familiebedrijven onder de titel ‘Aan de slag met een Raad van Advies’.

Externen kunnen familiebedrijven versterken door hun netwerk, specifieke kennis en ervaring. Maar ze kunnen ook een wezenlijke rol spelen bij de ondersteuning van de strategische besluitvorming. Hoe kunnen bedrijven deze externe kennis en expertise het beste in huis halen? Hoe regel je effectieve ondersteuning op een manier die past bij de identiteit en cultuur van een familiebedrijf? En hoe zorg je ervoor dat dit een structurele plek krijgt?

Ondernemers willen continuïteit en waar mogelijk groei. Er komt veel op hen af. De economische situatie waarin het bedrijf zich bevindt, concurrentie, innovaties en personeelsaangelegenheden zijn slechts enkele voorbeelden. Bij familiebedrijven spelen daarnaast specifieke zaken, zoals de opvolging en mogelijke conflicten tussen familiebelang en bedrijfsbelang.

Instrumenten van Goed Bestuur bieden deze ondernemers de mogelijkheid om getalenteerde ‘buitenstaanders’ bij het bedrijf te betrekken, interne conflicten te vermijden en opvolging of overname te regelen. Bovendien maken ze het aantrekken van externe financiers makkelijker. Maar hoe kunnen familiebedrijven Goed Bestuur het beste organiseren? Welke opdracht en taken geef je een Raad van Advies? Wat regel je in een Familiestatuut en hoe flexibel is het?

Raad van Advies en Familiestatuut
Samen met 17 familiebedrijven hebben we onderzocht in welke mate instrumenten van goed bestuur, zoals een Raad van Advies of een Familiestatuut, een positieve bijdrage leveren aan de strategische besluitvorming. Afhankelijk van de keuze en de doelstelling van het bedrijf werd een Raad van Advies of een ander instrument van Goed Bestuur opgezet en ingericht. Hierbij werd gebruik gemaakt van ervaringen van een aantal familiebedrijven in België.

Best practices
Het onderzoek bood adviezen, best practices en instrumenten waarmee familiebedrijven de bestuursstructuur kunnen versterken. Vooral familiebedrijven, maar ook andere MKB-bedrijven kunnen baat hebben bij dit onderzoek.

Er zijn 11 consularissen met expertise op het gebied van SB: Strategie & Beleid