Rob Drukker

Als je bedrijf in moeilijk vaarwater zit of als je mogelijkheden zoekt om je winstgevendheid..

Aan de slag met een Raad van Advies

Tijdens het symposium Goed Bestuur in het familiebedrijf presenteerde lector familiebedrijven dr Ilse Matser van Hogeschool Windesheim haar onderzoeksresultaten.