Privacybeleid De CONSULARIS

Stichting De Consularis (hierna te noemen De Consularis) is er zich van bewust dat men met persoons- en/of  bedrijfsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig moet omgaan. Vandaar dit Privacybeleid. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze Consularissen(aangesloten community partners) en Ondernemers (MKB en Familiebedrijven) te beschermen. In dit privacy reglement vermelden wij welke gegevens wij verzamelen via onze website, APP en/of andere communicatie, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee de gebruikservaring voor een ieder verbeteren. Zo is helder hoe wij zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk werken.

Door gebruik te maken van de website, de Consularis APP en ander communicatie middelen, wordt expliciet aangegeven dit Privacybeleid te accepteren. De Consularis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, APP en community en draagt er  zorg voor dat persoonlijke en bedrijfsinformatie die men ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ten alle tijden is er recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens en deze op een eerste verzoek te laten wijzigen en of verwijderen.

Gegevens welke worden gebruikt zijn

De persoons en bedrijfsgegevensgegevens die door de gebruikers en Consularissen van onze diensten worden gebruikt zijn veelal: naam, adres, woonplaats en telefoon nummer, e mail adressen, bankrekeningnummer, en persoonsgegevens van bedrijf en of personen. Dit is noodzakelijk voor de goede uitvoering van diensten van De Consularis.

De Consularis en de daarbij behorende website: www.consularis.eu  en gegevens van Consularissen zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk. 

De bewaartermijnen van de diverse opgeslagen persoonsgegevens zijn opgenomen in het “Consularis Register”. Ieder halfjaar worden de bewaartermijnen gecontroleerd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer men zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om persoonsgegevens en bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om goede advisering uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden opgeslagen in de administratie van De Consularis of tbv de website bij de website beheerder. Gegevens worden uitsluitend gebruikt/opgeslagen voor activiteiten, ondersteuning en advisering naar MKB en familiebedrijven. Tevens zijn de persoonlijke en actuele  gegevens van onze Consularissen opgeslagen. Wanneer een Consularis uittreedt worden zijn gegevens binnen 2 maanden verwijderd.

Communicatie

Wanneer men e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij hen naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de informatievragen te verwerken en verzoeken om ondersteuning en advisering te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in de eigen administratie van de Consularis of bij onze website beheerder.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de wensen en vragen van onze ondernemers (MKB en Familiebedrijven) , zodat wij onze diensten hierop maximaal kunnen afstemmen.

Onze websites en app’s maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de sites en de websites van de community’s gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze website beheerder. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe men de website en of APP gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit/ internetgebruik, LinkedIn toepassingen en voor intern gebruik.

Alles in het kader van de werkzaamheden die wij uitvoeren tbv De Consularis.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid tenzij wij van tevoren expliciet toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld met onze website beheerder waarmee een “Verwerkersovereenkomst” is gesloten of via LinkedIn activiteiten. In veel gevallen kan de informatie internen binnen De Consularis gedeeld worden. Het Bestuur en de aangesloten Consularissen zijn bekend met dit Privacybeleid en verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. De administratie en de verslaglegging van bijeenkomsten worden in eigen omgeving verzorgd en veilig gesteld.

Veranderingen

Het Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website en onze APP. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website,  APP en of LinkedIn activiteiten,  kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Het is daarom verstandig om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen via de website waarin dit Privacybeleid op de “Home Page” is opgenomen..

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons vertrekt zijn. Wij zullen alleen informatie opvragen over persoons en bedrijfsgevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere in/externe mailing activiteit is de mogelijkheid gecreëerd om je uit te schrijven.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als men gegevens aan wil aanpassen of verwijdering uit onze bestanden gewenst is, kan men contact met ons opnemen.  Zie voor verdere informatie het “hoofdstuk Vragen feedback” .

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter ook mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere website en de APP, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

De Consularis controleert regelmatig of aan dit Privacybeleid wordt voldaan. Als er vragen zijn over dit Privacybeleid, kunt u contact met onze Privacy Compliance Officer (PC) / secretaris van De Consularis.

Stichting De Consularis

Willem Lodewijklaan 32, 8448 PJ  HEERENVEEN

Naam: John Spruitenburg:  E mail: info@consularis.eu / john.spruitenburg@consularis.eu,  Mobiel: 06 1353 3517