Ben van Heemst

Pur sang ondernemer met focus op interne- en externe service. Brede handelskennis.  Technisch georiënteerd en..

Nanne Onland

De echte innovatie is de coöperatie

In een tijd van toenemende schaarste van productiemiddelen, personeel en grondstoffen neemt de vraag naar..

Arnoud Star

Verbinding zoeken en uitdagende oplossingen voorstellen middels dialoog met alle betrokkenen. Internationale ervaring met transities..