Grex Goijarts

Grex is een resultaat gerichte ondernemer, die leiding geeft aan innovatie of renovatie van producten..

Peter Dikmans

Wilt je groeien en je concurrenten de loef afsteken? of dwingen de omstandigheden je om..

Rob Drukker

Als je bedrijf in moeilijk vaarwater zit of als je mogelijkheden zoekt om je winstgevendheid..