Leopold Lindner

Verleent ondersteuning als coach en mediator. Zorgt voor het oplossen conflict situaties, tijdelijk interim in..

Frans Vleugel

Frans is een pragmatisch ingestelde, innovatieve ondernemer die complexe zaken snel kan doorgronden. Hij weet..

Peter Dikmans

Wilt je groeien en je concurrenten de loef afsteken? of dwingen de omstandigheden je om..

Rob Drukker

Als je bedrijf in moeilijk vaarwater zit of als je mogelijkheden zoekt om je winstgevendheid..