Leopold Lindner

Verleent ondersteuning als coach en mediator. Zorgt voor het oplossen conflict situaties, tijdelijk interim in..